Zrozumieć przeszłość 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony

Nie tylko książkowa wiedza

Nauka historii w szkole średniej ma na celu nie tylko przekazywanie suchych danych faktograficznych dotyczących wydarzeń z ubiegłych lat i wieków. Lekcje historii powinny być prowadzone w taki sposób, by pokazać uczniom, w jaki sposób krytycznie odnosić się do przeszłości i wyciągać z niej wnioski na przyszłość. Wykład z tego przedmiotu powinien także kształtować u młodych ludzi umiejętności humanistyczne, zdolność własnego formułowania wypowiedzi, sięgania do różnych źródeł informacji oraz wyciągania z nich wniosków. Cele postawione przez historykami nie są łatwe, w ich realizacji mogą jednak pomóc odpowiednio skonstruowane podręczniki, które zwracają uwagę na wszystkie wymienione aspekty. Do takich podręczników z pewnością należy zaliczyć Zrozumieć przeszłość 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Publikacja wydawnictwa Nowa Era przeznaczona do stosowania w klasie drugiej szkoły średniej doskonale przybliża wydarzenia i postaci historyczne, a jednocześnie pomaga uczniom w kształtowaniu cennych umiejętności interdyscyplinarnych.

Ciekawe spojrzenie na nowożytność

Seria Zrozumieć przeszłość składa się z kilku części, z czego każda jest dedykowana uczniom innej klasy szkoły średniej. Zrozumieć przeszłość 2. Podręcznik do liceum i technikum zawiera tematy odnoszące się do nowożytności, a więc do epoki, od której u wielu nastolatków zaczyna się fascynacja historią. Uczniowie korzystający z podręcznika mają szansę dowiedzieć się, czym była reformacja i w  jaki sposób wpłynęła na losy Europy, a po części także świata. Po roku pracy z publikacją Zrozumieć przeszłość 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony od TaniaKsiazka młody człowiek powinien także umieć wyjaśnić, w jaki sposób kształtowało się państwo moskiewskie i Stany Zjednoczone oraz jak ewoluował ustrój Anglii i Francji w XVII wieku. Podręcznik do klasy drugiej szkoły średniej odnosi się oczywiście nie tylko do historii powszechnej, ale także wiele uwagi poświęca historii Polski. Duża część książki dotyczy ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz wojen prowadzonych przez ostatnich Jagiellonów i król elekcyjnych, którzy nastąpili po nich. Jak więc widać, Zrozumieć przeszłość 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony obejmuje bardzo dużą część przeszłości i stanowi kompleksowe źródło wiedzy o niej.

Zalety podręcznika

Nauczyciele bardzo chętnie wybierają podręczniki z serii Zrozumieć przeszłość do pracy podczas swoich zajęć. Wynika to z budowy podręcznika, która jest bardzo przemyślana i chwalona przez ekspertów. W podręczniku do klasy drugiej można znaleźć m.in.:

 • pytania i ćwiczenia do wykonania po każdej lekcji 
 • podsumowania po każdym rozdziale
 • ciekawostki na marginesach
 • wyjaśnienia trudnych pojęć.
Biznes zdjęcie autorstwa pressfoto - pl.freepik.com

Czytaj dalej →

Ponad słowami. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Kompleksowe omówienie epok

Część uczniów idąc do liceum, nie wie jeszcze, jakie dokładnie przedmioty chce zdawać na maturze. Świadomość ta jest bardzo istotna, ponieważ do większości przedmiotów istnieją podręczniki w dwóch wersjach: podstawowej i rozszerzonej. Decydując się na zdawanie trudniejszego egzaminu dopiero w trzeciej klasie, trzeba nie tylko nadrobić cały materiał, ale także kupić dodatkowe publikacje pomocne w przygotowaniach do egzaminu. Na szczęście na rynku dostępne są podręczniki, w których zawarte są zagadnienia zawarte w obu podstawach programowych. Jedną z takich publikacji jest Ponad słowami. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe (https://www.taniaksiazka.pl/ponad-slowami-jezyk-polski-podrecznik-do-2-klasy-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-czesc-2-zakres-podstawowy-i-rozszerzony-szkoly-ponadpodstawowe-anna-rowny-p-1406784.html). Podręcznik ten stanowi nie tylko nieocenioną pomoc w przygotowaniu do egzaminów na obydwu poziomach trudności, ale także źródło cennych informacji o kulturze, języku i literaturze, które powinien posiadać każdy wykształcony człowiek.

Rzut oka na pozytywizm

Podręczniki z serii Ponad słowami do każdej klasy szkoły średniej podzielone są na dwie części. W pierwszej klasie pierwsza część podręcznika przedstawia zagadnienia dotyczące Antyku, a także przedstawia interpretację poszczególnych tekstów biblijnych, drugi tom dotyczy zaś średniowiecza. W drugiej klasie uczniowie w pierwszym semestrze zapoznają się z najwybitniejszymi dziełami okresu Romantyzmu, czytają teksty takich poetów jak Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki. Ponad słowami. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe prezentuje uczniom teksty z pozytywistyczne oraz z epoki Młodej Polski. W podręczniku w zrozumiały i jasny sposób zostały wytłumaczone także pojęcia z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, dzięki czemu uczniowie zdobywają narzędzia do tworzenia własnych krytycznych wypowiedzi takich jak chociażby eseje, reportaże, artykuły. Ponad słowami. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum ogólnokształcącego zawiera także działy dotyczące historii i malarstwa, dzięki czemu uczniowie lepiej rozumieją kontekst powstawania poszczególnych tekstów.

Dlaczego warto?

Publikacje z serii Ponad słowami uznawane są za jedne z najlepszych publikacji dostępnych na rynku wydawniczym. Podręczniki z tego cyklu rozwijają bowiem wiele potrzebnych maturzystom umiejętności:

 • uczą, w jaki sposób interpretować poszczególne teksty
 • ćwiczą konstruowanie wypowiedzi
 • rozwijają krytyczne myślenie.
Biznes zdjęcie autorstwa pressfoto - pl.freepik.com

Czytaj dalej →

Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

Trening przed maturą

Nauka biologii w szkole średniej ma pomóc uczniom w opanowaniu wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu funkcjonowania poszczególnych organizmów. Aby jednak osiągnąć sukces podczas egzaminu dojrzałości, nie wystarczy tylko zapamiętać informacji podanych w podręczniku. Trzeba także nauczyć się rozwiązywać poszczególne typy zadań, w przeciwnym razie podczas matury można mieć problem z budową poszczególnych ćwiczeń. W nauce pomocna okazać się może publikacja Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Dzięki korzystaniu z maturalnych kart pracy uczniowie nie tylko przećwiczą wykonywanie zadań z egzaminu dojrzałości, ale także zdobędą inne cenne umiejętności, m.in. nauczą się, w jaki sposób przeprowadzać i projektować doświadczenia, by były bezpieczne, etyczne i zgodne z metodą naukową. Liczne wykresy, zadania i tabelki pomogą natomiast w usystematyzowaniu oraz lepszym zapamiętaniu zagadnień poruszanych na lekcjach biologii w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego. Dzięki temu zdobyta raz wiedza zostanie w pamięci na dłużej niż tylko do najbliższego sprawdzianu czy kartkówki.

Utrwalanie wiadomości

Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony to pozycja w pełni zgodna z podręcznikiem z serii Biologia na czasie przeznaczonym do korzystania w klasie 2. W związku z tym karty pracy dotyczą zagadnień, które zostały w klarowny sposób wyjaśnione w książce ucznia. Karty pracy zawarte w zestawie sprawdzają wiedzę z różnych działów biologii, zostały jednak pogrupowane w sposób zgodny ze spisem treści z podręcznika. W publikacji można zatem znaleźć i przećwiczyć informacje z następujących rozdziałów:

 • Metabolizm
 • Organizm człowieka. Skóra – powłoka ciała
 • Aparat ruchu
 • Układ pokarmowy
 • Układ oddechowy
 • Układ krążenia
 • Obrona immunologiczna organizmu
 • Układ wydalniczy
 • Układ nerwowy
 • Narządy zmysłów
 • Układ hormonalny
 • Rozmnażanie i rozwój człowieka
 • Choroby a zdrowie człowieka.

Przejrzysty układ treści

Fakt, że TaniaKsiążka – Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony zostały uporządkowane w sposób analogiczny do budowy podręcznika sprawia, iż publikacja ta świetnie sprawdza się nie tylko podczas powtórek do matury, ale także w czasie nauki do sprawdziany z konkretnego rozdziału. Uczniowie, którzy mieli okazję pracować z tą publikacją wydawnictwa Nowa Era, doceniają fakt, że w kartach pracy często występują różnego rodzaju tabele i wykresy. Wiele osób jest bowiem wzrokowcami, a zilustrowanie im treści w taki sposób bardzo ułatwia naukę.

Biznes zdjęcie utworzone pressfoto - pl.freepik.com

Czytaj dalej →